دیجیتال سم

سفارش پروژه دیجیتال مارکتینگ

به نویسندگان جدید خوش آمد می گوییم

شما در حالی که این صفحه را مطالعه می کنید، ما در حال تدارک بهترین شرایط برای همکاری در زمینه تولید محتوا هستیم. اگر شما را به این صفحه هدایت کردیم یعنی توانسته اید از بررسی اولیه ما عبور کنید. در صورتی که ویدئوهای ادامه را به صورت کامل ببینید، نکات ارزشمندی به دست می آورید که شما را در مسیر درست محتوانویسی قرار می دهد.

دقیقا همان چیزی که ما از شما انتظار داریم، در همین آموزش ها قرار گرفته است. این آموزش ها را به دقت بررسی کنید و در صورت داشتن هرگونه سوال، با مسئول دپارتمان خود صحبت کنید.

ما همیشه با آغوش باز از نویسندگان پر انگیزه استقبال می کنیم. در این مسیر قرار بگیرید و همانند بیش از صد نفر همکار دیگر خود، کسب درآمد کنید.

اولویت کیفیت است پس هر چه کیفیت بیشتر باشد، پرداختی بیشتر خواهد بود

قیمت کاملا رقابتی و کاملا عالی برای نویسنده های حرفه ای

زمانبدی دقیق برای ارائه وظایف و کارهای روزانه

تسویه سریع پس از تایید ویراستاری

بنویسد و تولید کنید

تیم ویراستاری
مشتریان
نویسندگان فعال

ویدئو شماره یک

روش تحقیق اصولی ، ترجمه درست منابع و درک درست از کلمه کلیدی اصلی

ویدئو شماره دو

تیترنویسی، آشنایی با انواع تیترها و نکات ارزشمند تیترنویسی

ویدئو شماره سه

نوشتن بدنه ی محتوا، اصول نگارش محتوا و محتوانویسی

ویدئو شماره چهار

نوشتن مقدمه، جمع بندی و اصول اساسی محتوا نویسی

ویدئو شماره پنج

تیترنویسی، آشنایی با انواع تیترها و نکات ارزشمند تیترنویسی

ویدئو شماره شش

بررسی یک مقاله و ذکر مهم ترین نکات جا مانده

در ارتباط باشید، بپرسید و انتقاد کنید